Kivikatus24 OÜ müügitingimused

Kehtivad alates 01.04.2021

1. Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)

1.1 Müügitingimused kehtivad Bituumensindel24.ee veebipoest eraisiku või juriidilise isikust ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Kivikatus24 OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Bituumensindel24.ee

2. Hinnainfo

2.1 Kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2 Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi valikute hinnad on toodud lehel Bituumensindel24.ee või tehtud hinnapakkumisele.
2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni, tavajuhul 24 tundi.
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Kivikatus24 OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Bituumensindel24.ee
2.6 Veebilehel Bituumensindel24.ee toodud hind võib erandjuhul tegelikust erineda, näiteks infosüsteemi rikke korral. Sel juhul teavitatakse Tarbijat ja Tarbijal on õigus tehingust taganeda.

3 Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb läbida ostukorvis kolm etappi:

• Kasuta sooduskupongi;
• Uuendage kogus;
• Transpordi kulu;
Tellimus vormistamis etapis vaadake üle tooted ja hinnad ning vajutage “Mine maksma”.
Ostu sooritamiseks täitke vajalikud väljad: “Arvelduse andmed“;

Tellimus loetakse esitatuks, kui vajutate “Esita Tellimus”
3.3 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta
kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.4 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9:00−17:00, laupäeval 11.00 – 15.00). Kui tellimus esitatakse laupäeval pärast kella 15, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4 Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva toote või Veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24h möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5 Tellimuse täitmine

5.1 E-poes kuvatavad tooted mida ei ole laos, tehakse tellimuse peale tähtajaga kuni 4 nädalat.
5.2 Toode mille tellimust ei ole võimalik täita 2 nädala jooksul, võtab Veebipood Tarbijaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Tarbijale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

6 Kohaletoimetamine

6.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
6.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
6.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
6.4 Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
6.5 Kui Tarbija on toote kättesaamisviisiks valinud ise järele tulemise, siis informeeritakse Tarbijat telefoni või e-maili teel hetkel, kuid tema poolt tellitud tooted on valmis väljastamiseks.
6.6 Tellitud toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Tarbijale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Tarbijaga.

7 Tagastamisõigus

7.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse vorm on toodud Veebipoe kodulehel.
7.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
7.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile Peterburi tee 34/4-305 Tallinn 11415 või e-postile: info@bituumensindel24.ee
hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
7.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
7.5 Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7.6 Kauba tagastamisega seotud kulud katab Tarbija.

8 Vääramatu jõud

8.1 Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

9 Isikuandmete töötlemine

9.1 Tarbija annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
9.2 Veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
9.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
9.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

10 Toote garantiiaeg ja pretensioonide esitamise kord

10.1 Toote garantiiaeg on Tootja poolt määratud aeg, mil tootja võtab vastutuse kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest.
10.2 Garantiiaja jooksul vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest Veebipood ning lepingutingimustele mittevastavused või puudused kõrvaldab kauba tootja poolt määratud garantiiremondi teostaja.
10.3 Toodetel, mille garantiiaeg on lühem kui 24 kuud, on Tarbijal kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel õigus kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest, esitada pretensioon Veebipoele.
10.4 Kui tarbija esitab pretensiooni kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest ja toote juures puuduvad vastupidist tõendavad tunnused, eeldatakse, et viga esines juba kauba üleandmisel. Kui pretensioon esitatakse hiljem kui kuue kuu jooksul, on tarbija kohustus tõendada, et viga pole kasutusest tulenev ja esines kauba juba kauba üleandmise hetkel.
10.5 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
10.6 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.
10.7 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku.
10.8 Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
10.9 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@bituumensindel24.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
10.10 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
10.11 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10.12 Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11 Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12. Kontaktandmed

Kivikatus24 OÜ
Reg. number: 14830484

Aadress:
Peterburi tee 34/1
11415 Tallinn

Telefon: +(372) 56 26 3773
E-mail: info@bituumensindel24.ee
Kontaktisik: Rainer Hartikainen